SOVLIIKOK Soveltavan liikunnan moduuli (15 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Kyllä

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Soveltavan liikunnan moduulin suoritettuaan opiskelija
  • ymmärtää yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon periaatteet liikunnassa
  • osaa kohdata erilaisia liikunnan harrastajia
  • osaa suunnitella ja toteuttaa liikuntaa huomioiden erilaiset toimintarajoitteet

Rakenne

Valitse 15 op / 45 op