ELIP1002 Soveltavan liikunnan perusteet (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

 1. SOVELTAVAN LIIKUNNAN JA VAMMAISURHEILUN PERUSTEET
 • Soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun kenttä
 • Keskeiset käsitteet
 • Soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun toimijat paikallisesti ja valtakunnallisesti
2. ERILAISET TOIMINTAKYVYT JA NIIDEN HUOMIOIMINEN LIIKUNNASSA
 • Erilaiset toimintakyvyt
 • Valitse joko erityinen tuki liikunnassa ja Inkluusiopiirakka toiminnan suunnittelun apuna tai
 • TREE-/ OSAT-malli avuksi heterogeenisen ryhmän liikuntatunnille
 • Inkluusiopiirakka toiminnan suunnittelun apuna
3. OHJAAMISEN TYÖKALUT
 • Strukturoitu liikuntatuokio
 • Liikuntatuokion soveltaminen
4. ESTEETTÖMYYS JA SAAVUTETTAVUUS
 • Saavutettavuuden näkökulmat
 • Esteettömyyden näkökulmat
5. APUVÄLINEET LIIKUNNASSA JA URHEILUSSA
 • Apuvälineet liikunnassa ja urheilussa
6. VAMMAISKILPAURHEILU
 • Vammaisurheilun perusteet
 • Soveltuvat lajit ja harrastusmahdollisuudet 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tietää soveltavaan liikuntaan liittyvät peruskäsitteet
 • hahmottaa soveltavan liikunnan kokonaisuuden harrasteliikunnasta vammaiskilpaurheiluun
 • tietää perusteet toimintarajoitteista ja miten ne vaikuttavat liikuntaan

Lisätietoja

Ajoitus: Syys- ja kevätlukukausi

ELIP1002 Soveltavan liikunnan perusteet verkkokurssilta opiskelija saa perustiedot- ja taidot soveltavasta liikunnasta ja vammaisurheilusta. Kurssi on jaettu kolmeen tasoon. Perustaso 1 koostuu monivalintatehtävistä, syventävät tasot 2-3 sisältävät myös käytännön tehtäviä. 

Perustaso aukeaa 29.8. Syventävät tasot aukeavat 3.10.

Moodlessa aikataulutetusti etenevä verkkokurssi ei sisällä reaaliaikaisia tapahtumia, mutta perustaso (15h) tulee olla suoritettuna 23.10. mennessä, jotta opiskelija voi edetä syventäville tasoille 2-3. Syventävät tasot 2-3 tulee olla suoritettuna 4.12. mennessä.

Oppimateriaalit

Kurssille räätälöidyt verkkomateriaalit, saatavilla kurssialustalla Moodlessa. Kurssi pohjautuu soveltavan liikunnan verkkokoulutukseen, jonka ovat kehittäneet yhteistyössä Suomen Paralympiakomitea ja Liikuntakeskus Pajulahti.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Itsenäinen verkkotyöskentely 135 h. Verkkotehtävien hyväksytty suorittaminen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Verkko-opetus (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus