MATPER Matematiikan perusopinnot valinnaisina opintoina (25+ op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Matematiikan erillinen perusopintokokonaisuus voidaan suorittaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla. Vaihtoehto B on teoreettisempi kuin vaihtoehto A ja sitä suositellaan niille, jotka aikovat jatkaa matematiikan opintoja ja suorittaa matematiikan aineopintokokonaisuuden. Myös vaihtoehdon A kautta voi jatkaa aineopintoihin, mutta se ei tarjoa yhtä vankkaa teorian ymmärrystä.

Osaamistavoitteet

Matematiikan perusopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee analyysin ja lineaarialgebran peruskäsitteistön ja omaa valmiudet niihin liittyvien tulosten soveltamiseen. Hän ymmärtää matemaattisen teorian yleisen rakenteen ja perustelujen roolin matematiikassa. Opiskelija on vahvistanut menetelmä- ja ongelmanratkaisutaitojaan, ja laajentanut matematiikan osa-alueiden tuntemustaan.    

Esitietojen kuvaus

Lukion pitkän matematiikan pakollisten kurssien oppisisältöjen hyvä hallinta.

Rakenne

Valitse 1 kpl (25+ op)