LTKEDUKOK Ihmisen fysiologian ja biomekaniikan perusteet (15 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Järjestävä organisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Ihmisen fysiologian ja biomekaniikan perusteet-moduulin suoritettuaan opiskelija osaa perusteet ihmisen liikuntaelimistön rakenteesta ja toiminnasta. Opiskelija tuntee keskeisten elinjärjestelmien toimintoja erilaisissa kuormituksissa ja osaa selittää niiden yhteyksiä liikuntaharjoittelun ja suorituskyvyn kannalta. Opiskelija tietää miten kehon liikkeitä voidaan tutkia biomekaniikan avulla.

Rakenne

Valitse kaikki (12–15 op)