KPTLAPKOK Lapset ja lapsuus yhteiskunnassa (15 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Kyllä
Hakuohje:

Vapaasti suoritettava moduuli varhaiskasvatuksen opiskelijoille. Hakuohje muille opiskelijoille: 

https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/kat/opiskelu/temaattiset-moduulit

Avainteksti

Temaattinen moduuli varhaiskasvatuksen opiskelijoille sekä 10:lle JY:n opiskelijalle.

Kuvaus

Lapsuus, Lapsuus yhteiskunnallisena ilmiönä, Lasten oikeudet, Lasten osallisuus

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu monitieteisen lapsuudentutkimuksen keskeisiin lähtökohtiin, lapsuuteen yhteiskunnallisena ilmiönä sekä erilaisiin lapsuuden instituutioihin

Opiskelija tutustuu lasten osallisuuden ja lasten oikeuksien peruskäsitteisiin ja osaa soveltaa näitä tarkastellessaan lasten arkea lapsuuden instituutioissa 

Lisätietoja

Lapset ja lapsuus yhteiskunnassa -moduuli on tarkoitettu varhaiskasvatuksen koulutusohjelmissa opiskelevien lisäksi 10:lle Jyväskylän yliopiston opiskelijalle (lv.2021-2022). Suositellaan, että vähintään toinen opintojaksoista KPTM1010 ja VKTA1020 on suoritettu ennen kuin opiskelija osallistuu opintojaksolle VKTS1019 Lapset ja lapsuus yhteisöissä ja yhteiskunnassa. Ohjeet moduuliin ilmoittautumiseen julkaistaan verkossa kasvatustieteiden laitoksen opiskelu-sivuilla.

Rakenne

Valitse kaikki (15 op)