CIBKOK Kognitiivisen neurotieteen opintokokonaisuus (25+ op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Psykologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Monitieteinen kognitiivisen neurotieteen opintokokonaisuus on laajuudeltaan 25 op, joista 15 op on pakollisia opintoja (ns. core-kurssit) ja 10 op valinnaisia opintoja.

Pakolliset opinnot:

  • CIBA110 Anatomy and physiology of the central and autonomic nervous system 5 op
  • CIBA120 Experimental methods in neuroscience 5 op
  • CIBA130 Basics of brain imaging 5 op

Osaamistavoitteet

Kognitiivisen neurotieteen opintokokonaisuus tarjoaa kattavat perustiedot aivotutkimuksesta ja sovelluksista useilla aloilla, joilla tarvitaan tietoa aivojen toiminnasta ja tutkimusmenetelmistä. Opintokokonaisuus koostuu monitieteisestä ohjelmasta, jossa yhdistyy hermoston ja aivojen toiminnan teoria sekä uusimmat aivojen sähköiseen toimintaan perustuvat aivokuvantamisen teknologiat ja niiden käyttö. Opintokokonaisuus antaa valmiudet hermoston ja aivojen toiminnan, sen kehityksen ja toiminnallisten poikkeavuuksien sekä sairauksien ymmärtämiseen, mittaamiseen sekä hermoston ja aivojen signaalien eri analyysitekniikoiden ymmärtämiseen.

Esitietojen kuvaus

Vähintään oman tutkinto-ohjelman mukaiset perusopinnot tai vastaavat aiemmat opinnot.

Rakenne

Valitse väh. 25 op