LNLP1006 Lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden ja kunnon sekä motoriikan mittaaminen (3 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Fyysisen aktiivisuuden, fyysisen kunnon ja motoristen taitojen mittaamisen teoria ja etiikka.

Turvallinen mittaaminen.

Mittaamisen käytännön toteutus ja mittaustulosten tulkinta sekä soveltaminen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee fyysisen aktiivisuuden, fyysisen kunnon ja motoristen taitojen mittauksiin käytetyt yleisimmät menetelmät ja niiden vastuullisen käytön
  • hahmottaa mittaustuloksiin vaikuttavia tekijöitä

Esitietojen kuvaus

Suositellaan myös LNLP1004 Lasten ja nuorten liikuntaepidemiologia 3 op -opintojaksoa esitiedoiksi. LNLP1004 opintojaksoa voit suorittaa samanaikaisesti LNLP1006 opintojakson kanssa.

Oppimateriaalit

Verkkoluennot sekä muu Moodlessa jaettu tieteellinen ajankohtainen materiaali

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Oppimistehtävä 100% Reaaliaikainen lähiopetus hyv / hyl
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Oppimistehtävä (2 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Reaaliaikainen lähiopetus (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta