Informaatioteknologia

Näin aloitan opintoni

1 Opintojen aloittaminen

 1. Tutustu oppiaineeseen ja sen opintojaksoihin. 
 2. Suunnittele opintosi. 
 3. Ilmoittaudu opintojakson suoritustapaan.  
 4. Aloita uuden oppiminen Moodlessa. 

Katso täältä pidempi versio aloitusohjeesta ja löydä vastauksia opintojen aloittamista koskeviin kysymyksiisi.


2 Tietotekniikan perus- ja aineopintojen opintojaksoja

Opintotarjonnassa on neljä tietotekniikan perusopintotasoista opintojaksoa: Digitaalisen osaamisen perusteet, Web-julkaiseminen, Ohjelmointi 1 ja Tietoverkot sekä yksi aineopintotasoinen opintojakso: Algoritmit 1. Opinnot suositellaan suoritettavan tässä järjestyksessä.

Tietotekniikan opintojaksot on suoritettavissa pääosin etä- ja verkko-opintoina. Tarkemmat tiedot opintojaksoista löydät opinto-oppaan Opintotarjontamme-välilehdeltä.

Alla olevassa kuvassa on tietotekniikan perus- ja aineopintojen opintojaksojen opetusohjelma lukuvuodelle 2023-2024.


3 Tietojärjestelmätieteen perus- ja aineopintojen opintojaksoja

Opintotarjonnassa on neljä tietojärjestelmätieteen perus- ja aineopintotasoista opintojaksoa: Johdatus tietojärjestelmätieteeseen, Tietojärjestelmien kehittäminen, Ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutus, Tietojärjestelmätieteen tutkimusaiheita.

Tietojärjestelmätieteen opintojaksot on suoritettavissa pääosin etä- ja verkko-opintoina, mutta suoritustapoihin sisältyy myös reaaliaikaista opetusta ja lähitentti.

Alla olevassa kuvassa on tietojärjestelmätieteen perus- ja aineopintojen opintojaksojen opetusohjelma lukuvuodelle 2023-2024.


4 Digitalisaation kokonaisuus

Digitalisaation kokonaisuus sisältää seitsemän opintojaksoa, joista voit valita opintoja kiinnostuksesi mukaan tai suorittaa koko kokonaisuuden. Opintojaksot suoritetaan kokonaan etä- ja verkko-opintoina. Tarkemmat tiedot opintojaksoista löydät opinto-oppaan  Opintotarjontamme-välilehdeltä.

Alla olevassa kuvassa on Digitalisaation kokonaisuuden opetusohjelma lukuvuodelle 2023-2024.


5 Muut informaatioteknologian opinnot

Opintotarjonnassa on myös muita informaatioteknologian opintoja, jotka suoritetaan kokonaan etä- ja verko-opintoina. Tarkemmat tiedot opintojaksoista löydät opinto-oppaan Opintotarjontamme-välilehdeltä.

Alla olevassa kuvassa on muiden informaatioteknologian opintojen opetusohjelma lukuvuodelle 2023-2024.


Voit opiskella muitakin avoimia Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan opintoja joko kiinnostuksesi mukaan tai tutkintotavotteisesti. Lue lisää täältä.


6 Digitally Competent Educators -moduuli

Tarjolla on myös englanninkielisiä IT-opintoja: Digitally Competent Educators -moduuli. Moduuliin ilmoittautuminen tapahtuu Ilpo-portaalissa, jonne kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston käyttäjätunnuksella. Tunnuksen voi luoda yliopiston OMA-palvelussa verkkopankkitunnuksilla.

If you have a Finnish bank ID, you can create user account via the OMA service and sign-in to the registration with it to start the course registration. If you do not have a Finnish bank ID, read our registration guide first.

Alla olevassa kuvassa on Digitally Competent Educators- moduulin opetusohjelma lukuvuodelle 2023-2024.


Avoimen yliopiston englanninkielisistä opinnoista löydät lisätietoa Courses Offered -verkkosivuiltamme.


7 Tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän kautta

Kun olet suorittanut vaaditun määrän opintoja tietyin arvosanoin, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi tietotekniikan, koulutusteknologian, tietojärjestelmätieteen tai tieto- ja ohjelmistotekniikan tutkinto-ohjelmaan. Hakea voi sekä syksyn että kevään korkeakoulujen yhteishaussa Opintopolku.fi -palvelussa.


7.1 Tietotekniikan kandidaatti- ja maisteriohjelman avoimen väylä

Tietotekniikkaan voidaan hyväksyä hakija, jolla on suoritettuna:
- tietotekniikan perusopintokokonaisuutta vastaavat opinnot yliopistossa vähintään hyvin tiedoin tai arvosanalla hyvä (3/5) TAI
- suoritettuna seuraavat Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan kurssit vähintään arvosanalla 3/5:

 • ITKP1010 Digitaalisen osaamisen perusteet (3 op) tai ITKP101 Tietokone- ja tietoverkot työvälineenä (2 op) 
 • ITKP1011 Web-julkaiseminen (2 op)
 • ITKP102 Ohjelmointi 1 (6 op)
 • ITKP104 Tietoverkot (5 op)

Lue lisätietoja tietotekniikan opinnoista ja valintaperusteista.


7.2 Koulutusteknologian kandidaatti- ja maisteriohjelman avoimen väylä

Huomioithan, että koulutusteknologian koulutusohjelmaan voi hakea avoimen väylän kautta viimeisen kerran syksyn 2023 yhteishaussa, jonka jälkeen hakukohde poistuu!

Hakijalta edellytetään vähintään 25 op yliopistotasoisia opintoja, jotka koostuvat seuraavista
oppiaineista:

 • Tietojenkäsittelyn tai tietotekniikan vähintään perusopintotasoisia opintoja vähintään 10 op SEKÄ
 • Kasvatustieteellisiä vähintään perusopintotasoisia opintoja vähintään 10 op (kasvatustiede, aikuiskasvatus, opettajan pedagogiset opinnot*, varhaiskasvatus, erityispedagogiikka) *Valinnassa huomioidaan myös ammatilliset opettajakorkeakouluopinnot

Aiemmista opinnoista tai opintokokonaisuuksista lasketun painotetun keskiarvon tulee olla vähintään hyvä (3/5).

Mikäli toivomaasi kurssia ei ole avoimen yliopiston opintotarjonnassa, voi siihen hakea erillistä opinto-oikeutta Informaatioteknologian tiedekunnasta.

Lue lisätietoja koulutusteknologian opinnoista ja valintaperusteista.


7.3 Tietojärjestelmätieteen kandidaatti- ja maisteriohjelman avoimen väylä

Hakijan tulee olla suorittanut vähintään 50 opintopistettä. Opintojen tulee sisältää:

 • Tietojenkäsittelytieteen perus-, aine- tai syventävätasoisia yliopisto-opintoja 25 op, vähintään arvosanalla 3/5 (opintojaksoista saaduilla opintopisteillä painotettu keskiarvo) sekä
 • 25 op:n laajuiset kauppatieteellisen alan perusopinnot

Mikäli toivomaasi kurssia ei ole avoimen yliopiston opintotarjonnassa, voi siihen hakea erillistä opinto-oikeutta Informaatioteknologian tiedekunnasta.

Lue lisätietoja tietojärjestelmätieteen opinnoista ja valintaperusteista.


7.4 Tieto- ja ohjelmistotekniikan kandidaatti- ja DI-ohjelman avoimen väylä

Hakijan tulee olla suorittanut vähintään seuraavat yliopisto-opinnot (30 op):

 • Jyväskylän yliopiston tieto- ja ohjelmistotekniikan tutkinto-ohjelmaan sisältyvät opintojaksot: ITKP102 Ohjelmointi 1 (6 op), ITKP104 Tietoverkot (5 op), ITKA201 Algoritmit 1 (4 op) ja
 • matematiikan perusopintotasoisia opintoja vähintään kahden opintojakson ja 10 opintopisteen verran ja
 • muita perusopintotasoisia yliopisto-opintoja vähintään 5 op (opinnot eivät voi olla tekniikan, matematiikan, fysiikan, kemian, biologian tai muilta luonnontieteen aloilta)

Suoritettujen opintojen keskiarvon tulee olla vähintään 3,0/5.

Lue lisätietoa tieto- ja ohjelmistotekniikan opinnoista ja valintaperusteista.


Jäikö jokin asia mietityttämään?

Kysy lisää informaatioteknologian tiimiltä tai ota yhteyttä avoimen yliopiston opintopalveluihin.