Informaatioteknologia

Yhteystiedot

Kysy ilmoittautumisesta, opintomaksuista ja -oikeudesta opintopalveluistamme:
Avoi­men yli­opis­ton opin­to­pal­ve­lut

Kysy hallinnollisista asioista ja opintojen suunnittelusta koulutuspäälliköltä:
Henna Turja

Kysy opintosisällöistä ja suoritustavoista yliopistonopettajilta:

Sanna Juutinen, tietotekniikan perusopinnot & Digitally Competent Educators -moduulit

Pasi Hänninen, robotiikan ja tekoälyn opintojaksot, pasi.p.hanninen@jyu.fi

Heli Tyrväinen, Vuorovaikutuksellinen verkko-opetus