HJOPER Henkilöstöjohtamisen perusopinnot (27 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Henkilöstöjohtamisen opintokokonaisuus koostuu henkilöstöjohtamisen kentälle sijoittuvista opinnoista. Opinnoissa luodaan tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet henkilöstön ja organisaatioiden vastuulliseen johtamiseen ja kehittämiseen.

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:
  • tuntee keskeiset henkilöstöjohtamisen teoriaperinteet ja käytännöt ja osaa arvioida niiden merkitystä käytännön henkilöstöjohtamisessa
  • hallitsee erityisesti henkilöstöjohtamisen, henkilöstön osaamisen kehittämisen sekä työhyvinvoinnin johtamisen perusteet
  • tunnistaa henkilöstöjohtamiseen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä ja kykenee arvioimaan omaa kiinnostustaan aiheeseen
  • osaa etsiä tutkimustietoa ja soveltaa sitä käytäntöön ja ymmärtää myös vastuullisen henkilöstöjohtamisen roolin ja tärkeyden organisaatioiden käytännön toiminnassa

Esitietojen kuvaus

Ei esitietovaatimuksia, mutta ensin suoritetaan YTTP1110/YTTP2110 Johtamisen ja johtajuuden perusteet sekä YJOA2170 Henkilöstöjohtamisen perusteet (tai aiempi vastaava opintojakso YJOA2110 Henkilöstöjohtaminen), joiden jälkeen vasta muut opintojaksot.

Lisätietoja

Opiskelijat, jotka suorittavat myös liiketoimintaosaamisen perusopinnot sisältäen YTTP1110/YTTP2110, voivat suorittaa henkilöstöjohtamisen perusopinnot laajuudella 26 op korvaten YTTP1110/YTTP2110 valinnaisella henkilöstöjohtamisen opintojaksolla.

Rakenne

Valitse kaikki (27+ op)