EDFKUNKOK Kuntoutuksen perusteet kehittäminen ja tutkimus -moduuli (15 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Moduulissa perehdytään kuntoutuksen keskeisiin käsitteisiin ja lähtökohtiin sekä kuntoutuksen kansallisiin ja kansainvälisiin ajankohtaisiin ohjelmiin. Olennaista sisältöä on myös kuntoutussuunnitelman sisältö ja laatiminen. Työelämän kehittämiseen liittyen painottuvat palvelumuotoilun perusteet osana kuntoutuspalvelujen kehittämistä. Kuntoutuksen tutkimuksessa tärkeässä osassa ovat vaikuttavuuteen, kustannusvaikuttavuuteen ja merkityksellisyyteen liittyvät kuntoutuksen tutkimusmenetelmät

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa

  • kuvata toimintakyvyn ja monitieteisen kuntoutuksen keskeiset käsitteet ja metodologiset lähtökohdat.
  • arvioida ja kuvata asiakkaan toimintakykyä sekä laatia asiakaslähtöisen, realistisen ja kokonasvaltaisen kuntoutussuunnitelman
  • kehittää kuntoutujan osallisuutta ja toimintakykyä edistäviä palveluita hyödyntämällä palvelumuotoilun menetelmiä.
  • arvioida kuntoutuksen keskeisiä toimintaohjelmia ja strategioita sekä tutkimus- ja kehittämishankkeita
  • hyödyntää monitieteisen ja moninäkökulmaisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämismenetelmiä kuntoutuksen kehittämisessä

Lisätietoja

Moduulin kaksi opintojaksoa on Liikuntatieteellisen tiedekunnan järjestämiä ja kaksi Jyväskylän ammattikorkeakoulun. JAMKin opintojaksoille ilmoittaudutaan EduFuturan kautta (ks. https://edufutura.fi/opiskelijalle/).

Rakenne

Valitse kaikki (13–17 op)