Draamakasvatus

Draamakasvatus on taideaine ja kokemuksellisen oppimisen mahdollistaja

Miten teatteri ja kasvatus yhdistyvät draamassa? Kuinka draamaa käytetään opetusmetodina eri oppiaineissa? Mitä draaman kokemuksellisuus ja toiminnallisuus vaativat opettajalta?

Draamakasvatus on sosiokulttuurista oppimista, jossa korostuu taiteen kokemuksellinen ja yhteisöllinen rooli. Opinnoissasi tutkit draaman ja teatterin keinoja opetus- ja kasvatustyössä sekä draamaa taideaineena erilaisissa oppimisympäristöissä.

Draamakasvatusta voit opiskella lähiopetuksessa sekä oppimistehtävinä/verkkokursseina. Opintojen suorituspaikkoja ovat Jyväskylä ja Helsinki sekä lukuisat yhteistyöoppilaitokset ympäri Suomea.

Aineenopettaja! Voit hankkia uuden opetettavan aineen kelpoisuuden avoimessa yliopistossa.


Opintoihin ilmoittautuminen

Ilmoittautumaan pääset klikkaamalla alta itseäsi kiinnostavaa opintojaksoa ja valitsemalla Ilmoittaudu opintoihin -välilehden.