ODKP1190 Draamaopettaja taiteilijana ja kasvattajana (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Opettajankoulutuslaitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Ryhmälähtöinen taiteellinen oppimisprosessi (devising).

Draamaopettaja opettaja-taiteilijana.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

• osaa rakentaa ryhmälähtöisen taiteellisen oppimisprosessin (devising) ja arvioida prosessia

• osaa reflektoida omaa ja opiskeluryhmän oppimisprosessia pedagogisena, dialogisena ja eettisenä toimintana

• osaa kuvata omaa pedagogista toimintaansa ja ajatteluaan draamaopettajana

• ymmärtää draamakasvatuksen potentiaalin yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa

• tietää draamakasvatuksen keskeisiä tutkimusteemoja ja tutkimuksia

Lisätietoja

Tämän opintojakson voivat suorittaa vain erillisen haun kautta opiskelijoiksi hyväksytyt.

Esitietojen kuvaus

Erillisen haun ja valinnan kautta hyväksytyt.

Oppimateriaalit

Seuraava kirjallisuus soveltuvin osin ja opetusohjelmassa mainittu muu oppimateriaali.

Kirjallisuus

  • Nicholson, H. 2014. Applied drama: the gift of theatre.
  • Oddey, A. 2001. Devising Theatre: a practical and theoretical handbook. London: Routledge.
  • Repo-Kaarento, S. 2010. Innostu ryhmästä. Miten ohjata oppivaa yhteisöä. Helsinki: Kansanvalistusseura.
  • Niemistö, R. 2007. Ryhmän luovuus ja kehitysehdot. Helsinki: Palmenia.
  • Prendergast, M. & Saxton, J. 2013. Applied drama: A facilitator's handbook for working in community. Bristol: Intellect.
  • Prentki, T. & Preston, S. 2009. (eds.) The applied theatre reader. London: Routledge.
  • Smart, J. & Mermikides, A. 2010. Devising in process. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
  • Viirret, T. L. 2020. Dialogism as an Integral Element in Process Drama: Insights into Drama Teacher’s Artistic-Pedagogical Expertise. Jyväskylä: University of Jyväskylä.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Osallistuminen reaaliaikaiseen lähiopetukseen aktiivisesti ja rakentavassa vuorovaikutuksessa, tehtävien suorittaminen hyväksytysti, oppimispäiväkirjan kirjoittaminen, itsearviointi ja/tai vertaisarviointi.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Reaaliaikainen lähiopetus (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Oppimistehtävä (4 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta