Luonnonvarat ja ympäristö -kandidaatti- ja maisterikoulutus

Tyyppi:
Alempi ja ylempi tutkintokoulutus
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Bio- ja ympäristötieteiden laitos, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta