Nuorisotutkimus

Näin aloitan opintoni


1 Opintojen aloittaminen

1. Tutustu oppiaineeseen ja sen opintojaksoihin.
2. Suunnittele opintosi.
3. Ilmoittaudu opintojakson suoritustapaan.
4. Aloita uuden oppiminen Moodlessa.

Katso täältä pidempi versio aloitusohjeesta ja löydä vastauksia opintojen aloittamista koskeviin kysymyksiisi.

2 Nuorisotutkimuksen perusopinnot

Tutustu ensiksi lukuvuoden 20212022 opetusohjelmaan, josta käy ilmi kunkin opintojakson oppimistehtävien sekä verkkotenttien toteutukset. Ilmoittautuminen: 20.7.2022 mennessä.

Tässä näet myös lukuvuoden 2022-2023 opetusohjelman. Ilmoittautuminen avautuu 1.8.2022. Keväällä 2023 alkavien opintojaksojen suoritustapojen tiedot ja ilmoittautumislinkit julkaisemme syyslukukauden lopussa.

Ilmoittautumislinkit opintojaksoihin löytyvät välilehdellä Opintotarjontamme > Nuorisotutkimus ja kunkin opintojakson yhteydestä avautuu välilehti "Ilmoittaudu opintoihin", johon on koottu kyseisen opintojakson kaikki eri toteutukset eri suoritustapoineen. Valitse sinulle mieluisin toteutus/vaihtoehto!2.1 Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatiminen

Aloita opintosi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatimisella. HOPSin tarkoituksena on auttaa sinua määrittämään lähtökohtia ja tavoitteita opiskelullesi. Lisäksi HOPSissa selkiytät opintojesi aikataulua: miten, milloin ja missä järjestyksessä aiot opintoja suorittaa.

2.2 Opintojaksojen suoritustavat perusopinnoissa

Nuorisotutkimuksen perusopinnot suoritetaan kokonaan etä- ja verkko-opintoina. Nuorisotutkimuksen perusopinnoissa on tarjolla kaksi erilaista suoritustapaa lv. 2021-2022: oppimistehtävä ja verkkotentti. Verkkotentti on suoritustapavaihtoehtona opintojaksoissa NUOP1002, NUOP1004 ja NUOP050. Verkkotentti tulee poistumaan lv. 2022-2023 suoritustavoista. Kaikki opintojaksot on mahdollista suorittaa kirjallisena oppimistehtävänä.

Lv. 2022-2023 on tulossa verkkokurssi opintojaksolle NUOP030 Nuoret ja koulu! Verkkokurssi toteutuu ajalla 16.1.-17.2.2023. Ilmoittautuminen avautuu 23.11.2022. Verkkokurssi pohjautuu arvosanatentaattori Matti Rautiaisen luentoihin, ja verkkokurssilla opiskellaan yhteisöllisesti jakson teemoja. Verkkokurssilla sitoudut yhteiseen aikatauluun ja työskentelytapoihin. Voit itse määritellä, mihin aikaan vuorokaudesta osallistut verkkokurssille. Verkkokurssi toteutetaan Moodlessa. Opettajana toimii Maija Riitaoja. Tervetuloa opiskelemaan ja oppimaan yhteisöllisesti ajankohtaisia ja innostavia teemoja koulumaailmasta!

Oppimistehtävä Jos sinusta on mukavaa opiskella itsenäisesti, oppimistehtävä on hyvä vaihtoehto. Oppimistehtävässä teet itsenäisesti tehtävänannon ja opintojakson lähdeaineiston perusteella kirjallisen tehtävän. Pääset yhdistämään omia havaintojasi ja kokemuksiasi jakson lähdeaineistoon ja soveltamaan tutkimustietoa käytäntöön. Saat halutessasi ohjausta ryhmässä ja/tai opettajalta ennen kuin palautat työsi arviointiin. Voit itse aikatauluttaa opiskeluasi suoritusoikeusajan sisällä.

Verkkotentti Verkkotentin voit suorittaa paikasta riippumatta määrättynä ajankohtana verkossa: voit osallistua tenttiin esimerkiksi kotoa käsin omalta koneeltasi. Verkkotentissä vastaat opintojakson lähdeaineiston pohjalta opettajan asettamiin soveltaviin kysymyksiin. Lähdeaineistoon on tärkeää perehtyä huolellisesti etukäteen aivan kuten tavalliseenkin tenttiin valmistautuessa. Lähdeaineisto ja muistiinpanot saavat olla sinulla tentin aikana käytössäsi.


2.3 Opintojen suoritusjärjestys perusopinnoissa

Voit tehdä opintojaksot itsellesi mieluisassa järjestyksessä. Voit suunnitella opintojen etenemisen itsellesi sopivin suoritustavoin ja esimerkiksi kirjallisuuden saatavuuden huomioiden.