LNLP1005 Lasten ja nuorten liikunnan edistäminen ja ohjaaminen (3 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Lasten ja nuorten liikunnan edistämisen mallit ja suomalaiset ja kansainväliset ohjelmat.

Lasten ja nuorten liikuntapedagogiset erityiskysymyksiä eri ikävaiheina.

Liikunnan turvallisuus ja vasta-aiheet sekä toimintakyvyn rajoitteiden huomiointi ohjaamisessa ja opetuksessa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- osaa kuvata lasten ja nuorten liikunnan edistämisen teoreettisia perusteita

- osaa soveltaa lasten ja nuorten liikunnan ohjaukseen soveltuvia didaktisia ja pedagogisia menetelmiä

- tietää liikunnan opetuksen ja ohjaamisen eriyttämisen periaatteita ja vaikuttavia tekijöitä

Oppimateriaalit

Lakka TA, ym. Lasten terveyden edistäminen. Teoksessa Näkökulmia terveyden edistämiseen. Toim. Pietilä AM, Terkamo-Moisio A. Kuopio. Publications of the University of Eastern Finland, General Series, no 26, 2019. Sivut 141-146, 150-153.


Liikunnan didaktiikka. Teoksessa Jaakkola T, Liukkonen J & Sääkslahti A (toim). Liikuntapedagogiikka. Sivut: 276-366.

- Sääkslahti A. Liikunnanopetuksen suunnittelu.

- Liukkonen J & Jaakkola T. Oppimista tukevan motivaatioilmaston luominen.

- Jaakkola T & Sääkslahti A. Liikunnanopetuksen opetustyylit.

- Jaakkola T & Mononen K. Opetustapahtuman ohjaaminen: ohjeet, näytöt ja palautteen antaminen.

- Rantalainen M & Kaski S. Organisointi ja järjestyksen ylläpito liikuntatunneilla.

- Jaakkola T. Liikuntataitojen opettaminen.


Liikuntapedagogiikan erityiskysymyksiä. Teoksessa Jaakkola T, Liukkonen J & Sääkslahti A (toim). Liikuntapedagogiikka. Sivut: 410-484.

- Huovinen T & Rintala P. Yksilön huomioiminen liikuntapedagogiikassa.

- Asunta P, Viholainen H & Ahonen T. Motorisen oppimisen vaikeudet liikuntapedagogiikan arjessa.

- Siljamäki M. Monikulttuurisuus osana liikuntapedagogiikkaa.

- Kokkonen M. Liikuntapedagogiikan yhdenvertaisuus – sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen näkökulma.


Haapala HL, ym. Adolescents’ physical activity at recess and actions to promote a physically active school day in four Finnish schools. Health Educ Res 2014;29:840-852.

Haapala HL, ym. Recess physical activity and school-related social factors in Finnish primary and lower secondary schools: cross-sectional associations. BMC Public Health 2014;14:1114.

Oheiskirjallisuus:

Muita materiaaleja ajankohtaisesta kotimaisesta kirjallisuudesta sekä tutkimuksista, esimerkiksi Liikkuva varhaiskasvatus- (Ilo kasvaa liikkuen -ohjelma), Liikkuva koulu- sekä Liikkuva opiskelu –ohjelmista.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Oppimistehtävä 100% Reaaliaikainen lähiopetus hyv / hyl
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Oppimistehtävä (2 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Reaaliaikainen lähiopetus (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta