Suomi toisena ja vieraana kielenä

Näin aloitan opintoni


1 Opintojen aloittaminen


1. Tutustu oppiaineeseen ja sen opintojaksoihin. 

2. Suunnittele opintosi. 

3. Ilmoittaudu  opintojakson suoritustapaan.  

4. Aloita uuden oppiminen Moodlessa. 

Katso täältä pidempi versio aloitusohjeesta ja löydä vastauksia opintojen aloittamista koskeviin kysymyksiisi.

S2 perusopintojen infotilaisuus Zoomissa pe 17.9. klo 16-17

https://jyufi.zoom.us/j/62072808608

2 S2-perusopinnot


2.1 Omien opintojen suunnittelu 

Suosittelemme, että suunnittelet ja aikataulutat opintosi huolellisesti: mitä, miten, milloin ja missä järjestyksessä aiot opintosi tehdä.

 • Tutustu koko lukuvuoden opetusohjelmaan ja merkitse kalenteriisi, milloin voit ilmoittautua opintojaksojen eri toteutuksiin ja milloin ne alkavat. Opintoja on tarjolla koko ajan ympäri vuoden.
 • Voit opiskella jaksoja melko vapaassa järjestyksessä. Lähiopetusjaksot jäsentävät opiskelua ja tukevat opintojen etenemistä merkittävästi.
 • Apua opintojen suunnitteluun saat maksuttomalta JAOPP1000 Orientaatio jatkuvaan oppimiseen -opintojaksolta, jolle voit ilmoittautua milloin tahansa.

2.2 Opintojaksojen suoritustavat perusopinnoissa

S2-perusopinnot voit tehdä osin etä- ja verkko-opintoina. Huomioithan siis, että seuraaviin opintojaksoihin kuuluu lähiopetusta valintasi mukaan joko Jyväskylässä tai Helsingissä:

 • SKIP2001 Kielen käyttö, merkitys ja muoto I 5 op
 • SKIP2002 Kielen käyttö, merkitys ja muoto II 5 op
 • STKP010 Johdatus toisen kielen oppimiseen 5 op

Tarkemmat tiedot opintojaksojen suoritustavoista löydät opinto-oppaan Opintotarjontamme-välilehdeltä.


2.3 Perusopintojen suoritusjärjestys

S2-perusopinnot on hyvä aloittaa jaksolla STKP010 Johdatus toisen kielen oppimiseen (5 op). Lisäksi jakso SKIP2001 Kielen käyttö, merkitys ja muoto I (5 op) tehdään ennen jaksoa SKIP2002 Kielen käyttö, merkitys ja muoto II (5 op).  


Jäikö jokin asia mietityttämään? Ota yhteyttä avoimen yliopiston opintopalveluihin.


3 S2-aineopinnot


3.1 Esitiedot 

Joissakin opintojaksoissa edellytetään aiempia opintoja uuden oppimisen pohjaksi. Huolehdithan siis, että sinulla on tarvittavat esitiedot suoritettu, jotta menestyt hyvin opinnoissa. 

 • Jos perusopintojen suorittamisesta on yli 10 vuotta, ennen aineopintojen aloittamista tehdään kielitietoutta virkistävä maksuton opintojakso SKIA067 Suomen kielen päivitystehtävät (4 op).
 • STKE111 Suomi opittavana kielenä -jaksolle osallistuminen edellyttää suomen kielen perusopintoja tai perusopintoja vastaavia tietoja. 

3.2 Omien opintojen suunnittelu

Suosittelemme, että suunnittelet ja aikataulutat opintosi huolellisesti: mitä, miten, milloin ja missä järjestyksessä aiot opintosi tehdä.

 • Tutustu koko lukuvuoden opetusohjelmaan ja merkitse kalenteriisi, milloin voit ilmoittautua opintojaksojen eri toteutuksiin ja milloin ne alkavat. Opintoja on tarjolla koko ajan ympäri vuoden.
 • Voit opiskella jaksoja melko vapaassa järjestyksessä. Lähiopetusjaksot jäsentävät opiskelua ja tukevat opintojen etenemistä merkittävästi.
 • Apua opintojen suunnitteluun saat maksuttomalta JAOPP1000 Orientaatio jatkuvaan oppimiseen -opintojaksolta, jolle voit ilmoittautua milloin tahansa.

3.3 Opintojaksojen suoritustavat aineopinnoissa

S2-aineopinnot voit tehdä osin etä- ja verkko-opintoina.  Huomioithan siis, että seuraaviin opintojaksoihin kuuluu lähiopetusta valintasi mukaan joko Jyväskylässä tai Helsingissä:

 • STKE108 Toisen kielen oppimisen teorioita 5 op
 • STKE111 Suomi opittavana kielenä 5 op
 • STKE112 Suomen kielen ilmiöt opetuksessa 5 op
 • STKE123 Suomen kielen taidon arviointi 5 op

Tarkemmat tiedot opintojaksojen suoritustavoista löydät opinto-oppaan Opintotarjontamme-välilehdeltä.


3.4 Aineopintojen suoritusjärjestys 

S2-aineopinnot voi tehdä vapaassa järjestyksessä. Opintojen alkuun sopivat hyvin esimerkiksi jaksot STKE107 S2-alaan ja -tutkimukseen perehtyminen (5 op) ja STKE111 Suomi opittavana kielenä (5 op).


Jäikö jokin asia mietityttämään? Ota yhteyttä avoimen yliopiston opintopalveluihin.

4 Ilmoittautuminen opintoihin 


 • Ilmoittautumaan pääset Opintotarjonta-välilehdeltä.
 • Klikkaa opintojaksolistasta sen jakson nimeä, jolle haluat ilmoittautua.
 • Avautuvassa näkymässä esitellään opintojakso ja sen toteutukset.
 • Pääset ilmoittautumaan jaksolle, kun klikkaat Ilmoittaudu opintoihin -välilehteä (ks. kuvakaappaus).


Tutustu tarvittaessa myös ohjevideoon ilmoittautumisesta.