Suomi toisena ja vieraana kielenä

Yhteystiedot

Kysy ilmoittautumisesta, opintomaksuista ja -oikeudesta opintopalveluistamme:
Avoi­men yli­opis­ton opin­to­pal­ve­lut

Kysy hallinnollisista asioista ja opintojen suunnittelusta:
Koulutuspäällikkö Muru Linjala

Kysy opintosisällöistä, suoritustavoista ja tutkintotavoitteisesta opiskelusta yliopistonopettajalta:

Nina Reiman (ks. myös jaksokohtaiset opettajatiedot alla)

S2-perusopintojen jaksokohtaiset opettajat

Opintojakso

opettaja(t)

SKIP2001 Kielen käyttö, merkitys ja muoto I

Mailis Salo, semantiikan osuus Marja Seilonen

SKIP2002 Kielen käyttö, merkitys ja muoto II

Mailis Salo, semantiikan osuus Marja Seilonen

SKIP4003 Kielitietoisuus ja kielipolitiikka

Irene Hallamäki (irene.m.hallamaki@jyu.fi; tentit), Anna Kaikkonen (verkkokurssi)

STKP010 Johdatus toisen kielen oppimiseen

Nina Reiman (opetus), Kirsi Sandberg (tehtävät)

STKP020 Suomen kielen oppimisprosessi ja oppimisympäristöt

Kirsi Sandberg

S2-aineopintojen jaksokohtaiset opettajat

opintojakso

opettaja(t)

STKE105 S2-opetukseen tutustuminen

Noora Tengvall (noora.e.tengvall@jyu.fi)

STKE107 S2-alaan ja -tutkimukseen perehtyminen

Sirkku Lesonen (sirkku.m.lesonen@jyu.fi)

STKE108 Toisen kielen oppimisen teorioita

Marja Seilonen (opetus), Kirsi Leskinen (kirsi.m.leskinen@jyu.fi; tehtävät)

STKE111 Suomi opittavana kielenä

Nina Reiman (opetus), Kirsi Sandberg (tehtävät)

STKE112 Suomen kielen ilmiöt opetuksessa

Marja Seilonen

STKE113 Kielitaidon erityiskysymyksiä

Nina Reiman

STKE123 Suomen kielen taidon arviointi

Nina Reiman (opetus), Kirsi Sandberg (tehtävät)

STKE129 Kielitietoinen koulutus

Mari Honko

KIRA242 Kirjallisuuden pedagogiikka

Kirsi Nikulainen