Erityispedagogiikka

Näin aloitan opintoni


1 Opintojen aloittaminen 

1. Tutustu oppiaineeseen ja sen opintojaksoihin.
2. Suunnittele opintosi.
3. Ilmoittaudu opintojakson suoritustapaan. 
4. Aloita uuden oppiminen Moodlessa.


Katso täältä pidempi versio aloitusohjeesta ja löydä vastauksia opintojen aloittamista koskeviin kysymyksiisi.


2 Erityispedagogiikan perusopinnot (25 op)


2.1 Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatiminen

Aloita opintosi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatimisella. HOPSin tarkoituksena on auttaa sinua määrittämään lähtökohtia ja tavoitteita opiskelullesi. Lisäksi HOPSissa selkiytät opintojesi aikataulua: miten, milloin ja missä järjestyksessä aiot opintoja suorittaa.

Katso täältä tarkemmat ohjeet opiskelusuunnitelman laatimiseen.

Opiskeluaikataulun suunnittelussa sinua auttaa erityispedagogiikan perusopintojen opetusohjelmakoonti (ks. välilehti Opetusohjelma lv. 2020–2021). Hahmottele, mitkä suoritustavat sopivat omaan aikatauluusi ja tärkeää on laittaa niiden ilmoittautumisaika itselle muistiin. Lähetä HOPS sähköpostilla opettajalle (Liisa Kytölä liisa.kytola@jyu.fi). Hän kommentoi suunnitelmaasi lyhyesti.

Jos et ole varma miten ajoittaa kurssit omassa HOPSissasi, niin tässä on muutamia malliaikatauluja esimerkeiksi:


2.2. Opintojaksojen suoritustavat perusopinnoissa

Erityispedagogiikan perusopinnot voit suorittaa etä- ja verkko-opintoina.  Tarkemmat tiedot opintojaksojen suoritustavoista löydät opinto-oppaan Opintotarjontamme-välilehdeltä.


2.3 Opintojen suoritusjärjestys perusopinnoissa

Suosittelemme, että teet opintojesi alussa JAOPP1000 Orientaatio jatkuvaan oppimiseen (1 op) oppimistehtävän.  Ilmainen opintojakso on tarkoitettu kaikille avoimen yliopiston opiskelijoille tai opintoja suunnitteleville. Muista myös Avoimen etäohjaustilaisuudet.

Erityispedagogiikan perusopinnoissa jaksojen suoritusjärjestys on vapaa. Suosittelemme kuitenkin aloittamaan jaksosta ERIP101 Erityispedagogiikan perusteet (5 op) tai jaksosta ERIP102 Erityiskasvatuksen toimintaympäristöt ja yhteistyöverkostot (5 op).  Nämä jaksot johdattavat sinut hyvin erityispedagogiikan ilmiöiden pariin.


Jäikö jokin asia mietityttämään? Ota yhteyttä avoimen yliopiston opintopalveluihin.


3 Erityispedagogiikan aineopinnot (35 op)


3.1 Esitiedot

Tutkimusmenetelmäopintoihin ja proseminaariin ilmoittauduttaessa tulee olla suoritettuna erityispedagogiikan tai kasvatustieteen perusopinnot. Kullekin opintojaksolle vaadittavat edeltävät opinnot löydät opinto-oppaasta ko. opintojaksolta kohdasta Esitietojen kuvaus. Tarkistathan opintojaksolle tarvittavat esitiedot ennen ilmoittautumistasi.


3.2 Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatiminen

Aineopintojen aluksi suosittelemme, että laadit henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman opintoja varten. Opiskeluaikataulun suunnittelussa sinua auttaa erityispedagogiikan aineopintojen opetusohjelmakoonti (ks. välilehti Opetusohjelma lv. 2020–2021). Hahmottele, mitkä jaksot ja suoritustavat sopivat omaan aikatauluusi. Laita myös suoritustapojen ilmoittautumisaika itsellesi muistiin. Katso tämä tallenne (8 min), polkuavain: pEREhdy - se auttaa sinua aineopintokokonaisuuden opiskelun suunnittelussa.

Katso täältä tarkemmat ohjeet opiskelusuunnitelman laatimiseen.

Aineopinnoissa on tärkeää huomata opintojen suoritusjärjestys (katso sivun lopussa oleva kuva). Toinen menetelmäjaksoista kannattaa aloittaa opintojen alkuvaiheessa, samanaikaisesti sisältöopintojen kanssa. Lähetä HOPS sähköpostilla opettajalle (Sanna Uotinen sanna.uotinen@jyu.fi). Hän kommentoi suunnitelmaasi lyhyesti.

Muista myös Avoimen etäohjaustilaisuudet.3.3 Opintojaksojen suoritustavat aineopinnoissa

Erityispedagogiikan aineopinnot voit suorittaa etä- ja verkko-opintoina. Huomioithan kuitenkin, että joidenkin jaksojen suoritustapoihin kuuluu reaaliaikaista verkko-opetusta iltaisin tai viikonloppuisin.


3.4 Opintojen suoritusjärjestys aineopinnoissa

Aineopintojen sisältöopintojen suorittamisjärjestys on vapaa. Sisältöopintoja tehdään 15 op. Sisältöjaksoja on yhteensä viisi, joten voit valita sinua kiinnostavimmat kolme jaksoa. Opintojen alkupuolella kannattaa aloittaa tutkimusmenetelmäopinnot.

Opintojen loppuvaiheessa tehdään ERIA4200 Proseminaari (9 op). Opintojaksot KTKA2010 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Laadulliset tutkimusmenetelmät ja KTKA2020 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Määrälliset tutkimusmenetelmät on suoritettava viimeistään ERIA4200 Proseminaari -opintojakson aikana. Suositeltavaa on, että olet tehnyt menetelmäjaksot ennen Proseminaaria. Kun ilmoittaudut Proseminaariin, ilmoittaudu myös jaksolle LIB1THP Tiedonhankinnan perusteet (1 op), joka tehdään samanaikaisesti Proseminaarin kanssa.

ERIA4200 Proseminaarin tilalla voit halutessasi suorittaa jaksot ERIA283 Harjoittelu (5 op) ja KLAA4100 Kasvatustieteelliseen tutkimukseen perehtyminen (5 op). Mikäli aiot hakea tutkinto-opiskelijaksi Jyväskylän yliopiston erityispedagogiikan koulutukseen avoimen yliopiston väylän kautta, suosittelemme jaksoa ERIA4200 Proseminaari (9 op). Tarkista ajantasaiset opiskelijavalintaperusteet aina siitä yliopistosta ja tiedekunnasta, jonne aiot hakea opiskelemaan.Jäikö jokin asia mietityttämään? Ota yhteyttä avoimen yliopiston opintopalveluihin.