XSA0623 Wirtschaftsdeutsch (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa, suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla käydään läpi talousaiheisia tekstejä talouslehdistöstä ja netistä, myös kuunnellen. Opetellaan terminologiaa ja harjoitellaan kirjoittamista ja puhumista.

Suoritustavat

Pari- ja pienryhmätyöskentelyä, pienten raporttien kirjoittaminen, internet-työskentelyä.

Arviointiperusteet

Kurssin suorittaminen perustuu verkko-, pari-, pienryhmä- ja yksilötehtäviin. Tehtävien suoritukset arvioidaan; tunti- sekä verkkotyöskentely ja loppuraportointi vaikuttavat arvosanaan. Aktiivinen osallistuminen. Erilaisia kirjallisia tehtäviä kurssin aikana ja kurssin päätyttyä (esim. esitys, referaatti, sanastokooste, terminologiatentti).

Osaamistavoitteet

Kielitaidon parantaminen kaikilla kielitaidon osa-alueilla oman painotuksen mukaan.
Kurssin jälkeen opiskelijan pitäisi:
- pystyä lukemaan itsenäisesti monenlaisia pitempiä tekstejä, erityisesti talouteen, opintoihin tai kulttuuriin liittyviä.
- osata kirjoittaa lyhyitä, rutiininomaisia liikemaailmaan liittyviä viestejä valmiiden mallien avulla.
- osata käyttää erilaisia lukemisstrategioita.
- osata kirjoittaa selvästi jäsennetyn yhtenäisen tekstin tutusta, työhöni tai opintoihini liittyvästä aiheesta.

Tavoitetaso B1,1-2

Lisätietoja

Pakollinen kurssi kauppatieteen saksan kielen opinnoissa.

Esitietojen kuvaus

XSAX007 Liikesaksa 1 + XSAX008 Liikesaksa 2.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa, suomi

Opetus