XSAX007 Liikesaksa 1/Unternehmen Deutsch 1 (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa, suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla laajennetaan monipuolisesti peruskielitaitoa, käsiteltäviä aiheita ovat:

- työpaikkahaastattelu
- yrityksen ja toimialan esittely ja kuvaus sekä kirjallisesti että suullisesti
- yrityksen tuotteiden esittely ja kuvaus
- messut

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen, kirjallinen koe.

Arviointiperusteet

Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen ja suullisiin harjoituksiin, oppimistehtävät, lyhyehkö suullinen esitys ja kirjallinen tentti.

Osaamistavoitteet

Taitotaso A2-B1. Kurssin hyvin suoritettuaan opiskelija

- osaa esitellä itsensä ja yrityksensä
- osaa kertoa kirjallisesti ja suullisesti perusasiat yrityksestä
- osaa kuvailla yrityksen tuotteita ja alaa
- pystyy ymmärtämään pääkohdat asiateksteistä, jotka käsittelevät liiketaloutta ja yhteiskuntaa

Lisätietoja

Kurssi on pakollinen taloustieteen opiskelijoille, jos saksa on 2. vieras kieli.

Esitietojen kuvaus

Vähintään lukion saksa tai muulla tavoin hankittu saksan peruskielitaito, esim. työväenopistossa, avoimessa yliopistossa tai kielikeskuksessa suoritettu vähintään Saksa 1-4, mielellään 1-6.

Oppimateriaalit

Oppikirja.

Kirjallisuus

  • Deutsch im Berufsleben; ISBN 978-951-37-4798-5

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa, suomi

Opetus