XSAX008 Liikesaksa 2/Unternehmen Deutsch 2 (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa, suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla laajennetaan monipuolisesti peruskielitaitoa, käsiteltäviä aiheita ovat:
- liikekirjeet
- puhelin- ja neuvottelutilanteet
- yritysvierailut
- kotimaasta kertominen

Suoritustavat

Luokkaopetusta, jossa yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentelyä.

Arviointiperusteet

Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen ja suullisiin harjoituksiin, oppimistehtävä ja kirjallinen tentti.

Osaamistavoitteet

Kurssin hyvin suoritettuaan opiskelija

- osaa laatia saksaksi tiedustelun, tarjouspyynnön, tarjouksen, tilauksen, reklamaation sekä vastauskirjeen reklamaatioon
- selviytyy yleisimmistä työelämän arkitilanteista kuten helpohkoista puhelinkeskusteluista ja neuvotteluista
- osaa laatia yritysvierailun ohjelman, ottaa saksankielisiä yritysvieraita vastaan sekä esitellä yritystä ja sen toimintaa
- esitellä kotikaupunkiaan ja maataan saksaksi
- pystyy ymmärtämään pääkohdat ja tärkeimmät yksityiskohdat liiketaloutta ja yhteiskuntaa käsittelevistä teksteistä

Lisätietoja

Kurssi on pakollinen taloustieteen opiskelijoille, jos saksa on 2. vieras kieli.

Esitietojen kuvaus

Vähintään lukion saksa tai muulla tavoin hankittu saksan peruskielitaito, esim. työväenopistossa, avoimessa yliopistossa tai kielikeskuksessa sekä Liikesaksa 1.

Oppimateriaalit

Oppikirja

Kirjallisuus

  • Deutsch im Berufsleben; ISBN 978-951-37-4798-5

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa, suomi

Opetus