XYHM1008 Akateemiset tekstitaidot (fysiikka) (1 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Opintojaksolla harjoitellaan erikielisen tieteellisen tiedon hankintaa, arviointia ja hyödyntämistä oman tieteenalan ilmiöihin liittyvien tekstien tuottamisessa.


Keskeiset sisällöt

  • tiedeyhteisön erilaiset ja erikieliset tekstilajit
  • erilaiset tekstien parissa toimimisen strategiat
  • fysiikan alan ilmiöistä viestiminen eri kielillä sekä suullisesti että kirjallisesti

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän


  • tuntee oman alan kannalta olennaisia oppimisstrategioita ja osaa hyödyntää niitä opinnoissaan
  • osaa hakea ja tiivistää tieteellistä tietoa selkeäksi ja tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi.

Pakolliset esitiedot

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti sovitussa aikataulussa sekä aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja vertaisryhmätyöskentelyyn.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti

Opetus