XYHH2041 Tieteellinen kirjoittaminen (viestintä) (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Opintojaksolla syvennetään ymmärrystä tieteellisistä teksteistä ja harjaannutetaan tieteellisen kirjoittamisen taitoja työstämällä lyhyt suomenkielinen katsausartikkeli prosessikirjoittamisen tekniikkaa hyödyntäen. Opintojaksolla harjoitellaan palautevuorovaikutusta antamalla palautetta toisten kirjoittajien tieteellisistä teksteistä kirjoitusprosessin eri vaiheissa.

Tieteellisen kirjoittamisen opintojakso on integroitu opintojaksoon VISA1014 Viestinnän ajankohtaisia tutkimusteemoja.


Keskeiset sisällöt

  • kieltenvälisyys kirjoitusprosessissa
  • selkeä, sujuva ja huoliteltu tieteellinen tyyli
  • argumentointi
  • eettisyys ja plagioinnin välttäminen

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän


  • hallitsee tieteellisen tekstin ominaispiirteet
  • osaa kirjoittaa tieteellisellä tyylillä oman alansa tieteellistä tekstiä
  • osaa lukea tieteellisiä tekstejä kriittisesti
  • on harjaantunut prosessikirjoittamisessa
  • osaa antaa rakentavaa palautetta toisten kirjoittajien tieteellisistä teksteistä.

Lisätietoja

Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut asetuksen 794/2004 mukaista kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa siinä kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä (suomi/ruotsi).

Koulusivistyskielen hallintaan liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XKVX1002 Kypsyysnäytteen kielentarkastus, 0 op.

Pakolliset esitiedot

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen ja oppimistehtävien tekemistä ohjeitten mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta