XYHH2004 Journalististen tekstien tyyli (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Tällä opintojen maisterivaiheeseen suunnatulla opintojaksolla harjoitellaan journalististen tekstien huoltoa. Opintojakson tarkoitus on syventää kandidaatintutkintoon kuuluvan journalistisen kielenhuollon opintojakson tyyliin liittyviä sisältöjä ja tarjota opiskelijoille mahdollisuuksia saada henkilökohtaista palautetta omista teksteistään. Harjoitusmateriaalina käytetään opiskelijoitten itsensä kirjoittamia journalistisia tekstejä.


Keskeiset sisällöt

  • tyylin tarkoituksenmukaisuus ja yhtenäisyys
  • tyylivaikutteitten siirtyminen kielistä ja kirjoitustyyleistä toiseen
  • tekstiin tehtyjen kielellisten valintojen perusteleminen
  • kielenhuollon oppaista saatavan tiedon soveltaminen eri juttutyyppeihin

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän


  • osaa laatia tarkoituksenmukaisia, tyyliltään yhtenäisiä ja kieliasultaan viimeisteltyjä journalistisia tekstejä erilaisiin juttutyyppeihin
  • ymmärtää osaamisensa ja vaikutusmahdollisuutensa journalististen tekstien kirjoittajana
  • osaa perustella teksteihin tekemiään kielellisiä valintoja
  • tunnistaa omien journalististen tekstiensä tyylin ja oikeinkirjoituksen kehittämiskohteita
  • tunnistaa, millä tavalla eri kielten ja tyylien piirteet voivat vaikuttaa neutraaliin asiatyyliin
  • osaa soveltaa kielenhuollon oppaista saatavaa tietoa journalististen tekstien tyylin yhtenäistämiseen ja kieliasun viimeistelyyn.

Pakolliset esitiedot

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen ja oppimistehtävien tekemistä ohjeitten mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus