XYHH2010 Journalistinen kielenhuolto (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Opintojaksolla perehdytään uutiskieleen ja journalistisen kielenhuollon osa-alueisiin tietoiskujen ja harjoitusten avulla. Opintojaksolla harjoitellaan huoltamaan omien ja muitten kirjoittamien uutistekstien kieliasua. Lisäksi opitaan tunnistamaan oman kirjoittamisen pulmakohtia ja etsimään apukeinoja ongelmien ratkaisemiseksi.

Opintojakso on integroitu Uutisjournalismin kurssiin JOUA011, ja se suositellaan suoritettavaksi 1. opiskeluvuoden syyslukukautena. Opintojakso kuuluu pakollisena journalistiikan tutkintovaatimuksiin.


Keskeiset sisällöt

  • suomen kielen asiantuntijaelimet
  • kielenhuollon tiedonlähteitten käyttö
  • journalistisen kielenhuollon osa-alueet
  • uutiskielen piirteet ja rakenteet
  • uutistekstien kielenhuolto ja rakentavan palautteen antaminen kieliasusta

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän


  • tuntee uutiskieleen liittyvät ajantasaiset oikeinkirjoitus- ja tyylinormit eli journalistisen kielenhuollon säännöt ja suositukset
  • ymmärtää uutiskielen rakenteita
  • osaa hakea tietoa kielenhuollon oppaista ja soveltaa sitä uutiskielen kirjoittamiseen ja huoltamiseen
  • osaa lukea toisten kirjoittajien uutistekstejä kielen kannalta kriittisesti ja antaa niistä rakentavaa palautetta
  • osaa noudattaa journalistisen kielenhuollon sääntöjä ja suosituksia omissa uutisteksteissään.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen ja oppimistehtävien tekemistä ohjeitten mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus