XVK0002 Viittomakielen jatkokurssi (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi, viittomakieli
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Opintojaksolla jatketaan viittomavaraston kartuttamista. Harjoituksia tehdään keskustelujen ja esitysten muodossa. Opintojakson aikana pyritään kehittämään ilmaisutaitoa. Opintojakson päättyessä opiskelija osaa tuottaa kokonaisen tarinan omaan elämäänsä liittyvästä aiheesta.

Keskeiset sisällöt

Opintojaksolla kerrataan Viittomakielen alkeet -opintojakson aihealueita. Uusina aiheina ovat

 • harrastukset
 • ammatit
 • kiellot
 • kysymykset
 • elinympäristö (kaupunki ja maaseutu)
 • eläimet
 • ruoat

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

 • osaa tuottaa/ymmärtää erilaisia lauserakenteita
 • osaa tuottaa/ymmärtää pidempiä asiakokonaisuuksia yksinkertaisista arkipäivän aiheista
 • osaa keskustella tavallisista arkipäivän aiheista ryhmässä
 • tuntee kuurojenkulttuuria.

Esitietojen kuvaus

Opintojakso edellyttää viittomakielen alkeiden hallintaa.

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Opettajan opintojaksolla jakama materiaalipaketti.

Kirjallisuus

 • Viittomakieliset Suomessa; Anja Malm, Viittomakieli 1 Suomalaista viittomakieltä aikuisopiskelijoille; Vivolin-Karen & Alanne,; ISBN: 952 53396 19 3
 • Suomalaisen viittomakielen perussanakirja; Kuurojen liitto; ISBN: 952 9883 17 X

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää läsnäoloa tunneilla, aktiivista osallistumista opetukseen, tehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti sekä tentin suorittamista hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus