XVK0001 Viittomakielen alkeet (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Opintojakson aluksi aluksi opiskellaan käyttämään visuaalista kanavaa oppimisen välineenä. Opintojaksolla opiskellaan arkielämän tilanteisiin liittyviä viittomia. Lisäksi tutustutaan kuurojen kulttuuriin kirjallisuuden ja dokumenttiohjelman kautta.


Keskeiset sisällöt
 • sormiaakkoset
 • numerot (perusluvut ja järjestysluvut)
 • ajanmääreet (mennyt ja tuleva aika)
 • kuukaudet ja vuodenajat
 • perhe ja sukulaiset
 • koti ja asuminen
 • vaatteet ja värit
 • kellonajat

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

 • osaa muodostaa yksinkertaisia lauseita kurssilla käydyistä asioista
 • ymmärtää yksinkertaisia kysymyksiä ja osaa vastata niihin
 • osaa kielen peruskieliopin alkeet
 • osaa kertoa itsestään perusasioita ja kysyä niistä muilta
 • tuntee perusteita kuurojenkulttuurista.

Oppimateriaalit

Opettajan opintojaksolla jakama materiaalipaketti.

Kirjallisuus

 • Viittomakieliset Suomessa; Anja Malm, Viittomakieli 1 Suomalaista viittomakieltä aikuisopiskelijoille; Vivolin-Karen & Alanne,; ISBN: 951 792 077 6
 • Suomalaisen viittomakielen perussanakirja; Kuurojen liitto; ISBN: 952-9883-17-X

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää läsnäoloa tunneilla, aktiivista osallistumista opetukseen, tehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti sekä tentin suorittamista hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus