XVEX1002 Venäjänkielinen vuorovaikutus (2–3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi, venäjä
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Opintojakson tavoitteena on aktivoida opiskelijoiden vuorovaikutustaitoja venäjän kielellä.


Keskeiset sisällöt

  • päivän kulku ja arkipäivän toimet
  • matkailuun liittyviä teemoja: kaupungin esittelyt ja kaupungilla liikkuminen, hotellivaraukset
  • järjestysluvut ja kellonajat
  • Kielioppirakenteet: imperatiivi, kollektiivilukusanat, etuliitteiset liikeverbit

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän


  • kykenee etukäteen valmistautumalla keskustelemaan omasta erikoisalastaan ja spontaanisti yleisistä aihepiireistä venäjän kielellä
  • pystyy osallistumaan opiskeluun ja työelämään liittyviin vuorovaikutustilanteisiin venäjäksi
  • osaa perustella oman mielipiteensä ja argumentoida venäjäksi
  • kykenee itsenäisesti kehittämään omia venäjän kielen vuorovaikutustaitojaan.

Esitietojen kuvaus

Opintojaksolle osallistumisen esitietoina vaaditaan Venäjän valmennuskurssin suorittaminen tai vastaavat tiedot. Suositellaan myös opintojaksojen Venäjä 1–4 suorittamista.

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Kafe Piter 2, Marjatta Alestalo (uusin painos)

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen, sekä suullisen että kirjallisen ymmärtämisen ja tuottamisen arvioidut oppimistilanteet
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2–3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi, venäjä

Opetus