XVEX1001 Venäjän tekstitaidot (2–3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi, venäjä
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Opintojaksolla harjoitellaan lukustrategiota, tärkeimmän asiasisällön löytämistä tekstistä sekä selkeän tekstin tuottamista ja argumentointitaitoa. Kurssilla käydään läpi muutamien tekstityyppien tyylikeinoja ja pohditaan tekstin ja sen taustalla olevan kulttuurin yhteyttä.


Keskeiset sisällöt

  • Teemat: Venäjän yhteiskunta, työelämä, kulttuuri
  • Kielioppirakenteet: passiivi, partisiipit ja gerundit

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän


  • pystyy hakemaan itsenäisesti tietoa venäjänkielisistä lähteistä
  • pystyy poimimaan venäjänkielisistä teksteistä pääsisällöt
  • tiedostaa erityyppisten venäjänkielisten tekstien rakenteita ja ominaispiirteitä sekä vaikuttamiskeinoja
  • kykenee tuottamaan rakenteeltaan selkeää venäjän kieltä.

Lisätietoja

Opintojakson suorituksesta 3 op saa venäjänkielisen tekstin (2-3 sivua, A4) referoinnista suomen kielellä.

Esitietojen kuvaus

Opintojaksolle osallistumisen esitietoina vaaditaan Venäjä 4 -opintojakson suorittaminen tai vastaavat tiedot.

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Opettajan ja opiskelijoiden laatima.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen, sekä kirjallisen ymmärtämisen ja tuottamisen arvioidut oppimistilanteet.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Luetun ymmärtäminen ja tekstin tuottaminen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2–3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi, venäjä
Ei julkaistua opetusta
x

Itsenäinen työskentely (2–3 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi, venäjä
Ei julkaistua opetusta