XVET001 Liikevenäjä (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi, venäjä
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Opintojaksolla perehdytään liike-elämän sanastoon ja liikeviestinnän teksteihin ja hankitaan tietoa venäläisestä yritysmaailmasta.


Keskeiset sisällöt

  • Venäläinen liike-elämän kulttuuri ja tavat
  • Liikeviestinnän tekstit ja suulliset tilanteet
  • Yritys- ja liiketoiminnan esittelyt

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän


  • osaa keskustella liike-elämästä venäjän kielellä käyttäen sopivaa tyyliä ja täsmällistä sanastoa
  • osaa toimia venäläisen liikekulttuurin mukaisesti työelämän tilanteissa
  • kykenee ymmärtämään venäläisen liikeviestinnän olennaisimmat piirteet
  • osaa muotoilla selkeästi jäsennettyjä venäjänkielisiä tekstejä.

Esitietojen kuvaus

Opintojaksolle osallistumisen esitietoina vaaditaan Venäjä 4 tai vastaavat tiedot.

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Opettajan laatima materiaali.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä tekemistä ohjeiden mukaisesti. Kurssilla testataan sekä suullinen että kirjallinen ymmärtäminen, kirjoitetaan kaksi arvioitua tekstiä ja pidetään suullinen esitys.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi, venäjä
Ei julkaistua opetusta