XSUX1007 Opiskelu- ja mediatekstejä suomeksi (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin itselle merkityksellisiin opiskelu- ja mediateksteihin sekä kehitetään tekstitaitoja.

Keskeiset opintosisällöt

  • multimodaaliset tekstit
  • tekstitaidot 

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • osaa valita ja hyödyntää erilaisia multimodaalisia tekstejä
  • ymmärtää erilaisia yleistajuisia opiskelua ja suomalaista yhteiskuntaa käsitteleviä multimodaalisia tekstejä
  • osaa toimia erilaisten multimodaalisten tekstien kanssa
  • on kehittänyt tekstitaitojaan

Lisätietoja

Opintojaksolle voi osallistua taitotasolla B1–B2.

opetuskieli: suomi

Esitietojen kuvaus

Vähintään opintojakso XSUX1003 Opiskeluelämän suomea. 

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Oppimateriaalin saa opettajalta opintojakson aikana. 

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta