XSUX1006 Arjen tekstejä suomeksi (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Opintojaksolla harjoitellaan tekstistrategioita ja opitaan valitsemaan tekstejä ja hakemaan niistä tietoa.

Keskeiset opintosisällöt
 • Erilaisten itseä kiinnostavien tekstien valitseminen ja lukeminen
 • Tiedonhaku itseä kiinnostavista aiheista
 • Tekstitaidot 

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

 • osaa valita itselle merkityksellisiä tekstejä ja löytää teksteistä pääkohdat ja tarvitsemansa informaation
 • osaa hyödyntää apuvälineitä ja ympäristöään tiedonhaussa ja kielen oppöimisessa
 • rohkenee tarttua multimodaalisiin teksteihin
 • osaa kirjoittaa valitsemansa genren mukaisen tekstin.

Lisätietoja

Opintojaksolle voi osallistua taitotasolla A1-A2

opetuskieli: suomi 

Esitietojen kuvaus

Opintojakso XSUX1001 Minun suomea tai vastaavat tiedot 

Suositellut esitiedot

 • Esitietoryhmä 1
 • TAI
 • Esitietoryhmä 2
  • XSU0005 Suomen kurssi ulkomaalaisille 1 (5 op)Ei julkaistu tälle opetussuunnitelmakaudelle

Oppimateriaalit

Oppimateriaalin saa opettajalta opintojakson aikana.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta