XSUX001 Suunnista Suomessa (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Itseopiskelukurssilla opiskelija tutustuu syvemmin johonkin suomalaiseen ilmiöön tai itseään kiinnostavaan omaan alaan liittyvään aiheeseen, josta hän tekee projektityön.

Keskeiset opintosisällöt

 • Itsenäinen tiedon hakeminen
 • Haastattelun toteuttaminen
 • Raportin kirjoittaminen
 • Puhe-esityksen pitäminen

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

 • ymmärtää pääasiat ennakoitavissa arkisissa puhetilanteissa
 • osaa etsiä multimodaalisista teksteistä tilanteessa tarvitsemaansa tietoa ja jakaa sitä
 • osaa keskustella mielipiteistä itselle tutuista aiheista
 • osaa toimia usein toistuvissa asiointi- ja arkitilanteissa
 • osaa käyttää ympäristön tarjoamia monikielisiä mahdollisuuksia kielenoppimiseen
 • kykenee ylittämään kielitaitonsa rajoja käyttämällä ympäristöä ja tietoisesti hyödyntämään oppimisstrategioitaan.

Lisätietoja

Ennen ilmoittautumista on oltava yhteydessä opintojakson vastuuopettajaan.

Esitietojen kuvaus

Vähintään opintojakso XSUX1002 Arjen suomea tai vastaavat tiedot.

LÄHTÖTASO: vähintään A2

Suositellut esitiedot

 • Esitietoryhmä 1
 • TAI
 • Esitietoryhmä 2
  • XSU0006 Suomen kurssi ulkomaalaisille 2 (5 op)Ei julkaistu tälle opetussuunnitelmakaudelle

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti ja ohjaustapaamisiin osallistumista.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (2 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta