XSU0014 Kirjoitetaan suomeksi (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Opintojaksolla kirjoitetaan erilaisia tekstejä ja tutustutaan eri tekstilajeihin sekä harjoitellaan palautteen hyödyntämistä osana kirjoitusprosessia.

Keskeiset opintosisällöt

  • kirjoittaminen prosessina
  • palautevuorovaikutus
  • tekstilajit

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän 

  • on saanut rutiinia itselle merkityksellisten tekstien kirjoittamiseen 
  • tunnistaa eri tekstilajeja ja pystyy soveltamaan niiden konventioita  
  • tiedostaa kirjoittamisen prosessiluonteisuuden 
  • on harjoitellut hyödyntämään palautevuorovaikutusta omien tekstien kirjoittamisessa 
  • ymmärtää kirjoittamisen merkityksen kielitaidon kehittämisessä.

Esitietojen kuvaus

Vähintään opintojakso XSUX1003 Opiskeluelämä suomea tai vastaavat tiedot

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Oppimateriaalin saa opettajalta opintojakson aikana

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus