XRUT001 Businesskulturen i Norden (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Avainteksti

Lär dig mer om businesskulturen i Norden!

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

På kursen har du möjlighet att främst förbättra dina muntliga färdigheter i svenska. Vi talar om hur kultur påverkar hur man tolkar information och hur den påverkar kommunikationen. Du har möjlighet att öka dina kunskaper om de likheter och olikheter som finns mellan de nordiska affärskulturerna och hur vi kan uppskatta dem i det kommande arbetslivet. Vi fördjupar oss i möteskulturella teman och i kursen ingår bl.a. småprat, diskussion och företagsbesök. Undervisningsspråket är svenska. I kursen ingår också hemuppgifter. 

Osaamistavoitteet

Efter avlagd kurs förväntas studenten kunna


  • identifiera sina egna inlärningsbehov
  • uppskatta likheter och olikheter i de nordiska affärskulturerna
  • vara medveten om hur kultur påverkar hur man tolkar information och kommunikation
  • engagera sig i interaktion på svenska.  

Lisätietoja

Närmast för ekonomiestuderande, de har förtur eftersom kursen är obligatorisk för en del av dem.

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Oppimateriaali sovitaan opintojakson alussa.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti ja sovitussa aikataulussa sekä aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja vertaisryhmätyöskentelyyn.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
ruotsi

Opetus