XJOX0003 Vuorovaikutus ja työhyvinvointi (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Avainteksti

Opi analysoimaan työyhteisön vuorovaikutusta ja ymmärtämään paremmin, kuinka se edistää sen hyvinvointia!

Kuvaus

Kurssikuvaus

Vuorovaikutus työhyvinvoinnissa on osa Muuttuvan työelämän viestintä -opintokokonaisuutta. Opintojaksolla syvennytään vuorovaikutuksen merkitykseen työhyvinvoinnissa. Opit analysoimaan työyhteisön vuorovaikutusta ja tekemään työhyvinvointisuunnitelman kurssilla käsiteltyjä teemoja hyödyntäen.

Opintojakso sopii erityisen hyvin niille, jotka miettivät, millä taidoilla uudenlaisessa monikielisessä ja hybridissä työelämässä voidaan edistää työhyvinvointia. Vuorovaikutus työhyvinvoinnissa on keskusteleva ja tiimipohjainen kurssi, joka on suunniteltu mukailemaan aitoja viestintätilanteita.

Keskeinen opintosisältö

  • työyhteisön vuorovaikutuksen analysoiminen ja kehittäminen työhyvinvoinnin näkökulmasta
  • vuorovaikutusosaamisen yhteys työhyvinvointiin ja työuupumukseen
  • sosiaalinen tuki ja luottamus työhyvinvoinnin edistäjänä
  • haastavien tilanteiden puheeksi ottaminen työyhteisössä
  • oman työn organisoiminen ja työn rajojen hallinta


Suoritustavat

Kurssi suoritetaan kokonaan etäopintoina, lähitapaamisia ei ole. Kurssilla käytetään verkko-oppimisympäristö Moodlea sekä verkkokokousjärjestelmä Zoomia.

Kurssilla on aikataulutettuja etätapaamisia, pienryhmätyöskentelyä verkossa sekä itsenäistä työskentelyä. Opintojakson alussa tehtävien tekemiseen annetaan aikaraamit, joiden puitteissa opiskelija voi itse aikatauluttaa työskentelynsä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • Ymmärtää vuorovaikutuksen ja vuorovaikutusosaamisen merkityksen työhyvinvoinnin ylläpitämisessä sekä lisäämisessä.
  • Tunnistaa työyhteisön vuorovaikutuksessa työhyvinvoinnin kannalta keskeisiä tekijöitä.
  • Tietää toimintatapoja, joilla työhyvinvointia voidaan ylläpitää ja kehittää vuorovaikutuksen avulla.
  • Osaa analysoida, arvioida ja kehittää omaa työhyvinvointiaan vuorovaikutuksen näkökulmasta.

Lisätietoja

Vain avoimen yliopiston opetuksena.

Esitietojen kuvaus

XJOX0001 Virtaa viestintään työelämässä TAI vastaavat taidot.

Suositellut esitiedot

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista etätapaamisiin sekä opintojakson tehtävien tekemistä hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Verkkokurssi
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Verkkokurssi (JYU avoin) (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus