XJOX0001 Virtaa viestintään työelämässä (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Avainteksti

Tällä opintojaksolla tutustut muuttuvan työelämän viestintäilmiöihin ja niiden syihin ja opit havaitsemaan vahvuuksiasi viestijänä.

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Tällä opintojaksolla tutustut muuttuvan työelämän viestintäilmiöihin ja niiden syihin ja opit havaitsemaan vahvuuksiasi viestijänä. 


Keskeiset opintosisällöt
  • Oman viestintä- ja kieliosaamisen kartoittaminen
  • Hajautuneen tiimin toiminnan tarkastelu ja vertaistiimin jäsenenä toimiminen
  • Erilaisten työyhteisön ilmiöiden pohdinta vuorovaikutuksen näkökulmasta
  • Rakentavan palautevuorovaikutuksen hyödyntäminen oppimisessa
  • Erilaisiin tieteellisiin materiaaleihin tutustuminen ja niiden hyödyntäminen oman asiantuntijuuden kehittämisessä.

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän 

 

  • tiedostaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa oman alansa monikielisenä viestijänä
  • osaa asettaa tavoitteita vuorovaikutusosaamisensa kehittämiselle
  • ymmärtää rakentavan palautevuorovaikutuksen merkityksen oppimisessa
  • tunnistaa erilaisia työyhteisön vuorovaikutukseen liittyviä ilmiöitä
  • osaa löytää materiaaleista olennaisen tiedon ja jäsentää sitä tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi.

Lisätietoja

Vain avoimen yliopiston opetuksena. Opintojaksolla on aikataulutettuja etätapaamisia, pienryhmätyöskentelyä sekä itsenäistä työskentelyä.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä arviointikriteerien mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Verkkokurssi (JYU avoin) (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus