XIT0009 Italia 5 – Italian aktivointi (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
italia
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Opintojakso käsittelee omaan elämään liittyviä aiheita ja niissä tarvittavaa sanastoa sekä keskeisiä rakenteita. Opintojaksolla opitaan lisää italialaisesta tapakulttuurista.

Keskeiset opintosisällöt

 • luonteen ja ulkonäön kuvailu
 • tulevaisuuden suunnitelmat ja toiveet
 • koti ja asuminen, loma-asunnon vuokraaminen
 • omien näkemyksien, tuntemuksien ja oletusten ilmaiseminen
 • työelämä
 • kielioppirakenteet: futuuri, yhdistetyt pronominit: datiivi + objekti, passiivisia ilmaisuja, konjunktiivin preesens

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

 • selviytyy hyvin italian kielellä arkipäivän vuorovaikutustilanteissa ja kykenee osallistumaan arkipäivän aiheita käsitteleviin italiankielisiin keskusteluihin
 • osaa viestiä italiaksi melko sujuvasti itsestään, ympäristöstään ja arkipäivään liittyvistä olosuhteista ja ilmiöistä
 • ymmärtää keskeisimmät sisällöt helpohkoista italiankielisistä asiateksteistä
 • osaa ottaa vastuun omasta oppimisestaan ja osaa käyttää monikielisiä resurssejaan kielitaitonsa kehittämiseen
 • ymmärtää, että kieli ja kulttuuri ovat monikerroksellisia ja niihin liittyy erilaisia arvoja, asenteita ja normeja.

Esitietojen kuvaus

Opintojaksot XIT0005 - XIT0008 tai vastaavat tiedot.

Pakolliset esitiedot

Oppimateriaalit

Bella vista 2 (Imperato-Kuusela-Meurman). Uusin painos. Painettu kirja tai digiversio.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä opintojaksoon liittyvien oppimistehtävien tekemistä hyväksyttävästi.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, italia

Opetus