XIT0008 Italia 4 (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Opintojakso käsittelee omaan elämään liittyviä aiheita ja niissä tarvittavaa sanastoa sekä keskeisiä rakenteita. Opintojaksolla opitaan lisää italialaisesta tapakulttuurista.

Keskeiset opintosisällöt:

 • sää ja luonto, talvilomailu
 • kulttuuriset erityispiirteet, italialaisten ja suomalaisten tapojen vertailua
 • koulunkäynti, opiskelu,
 • elämäntavat, ruokailutottumukset, terveydenhoito
 • Kielioppirakenteet: imperfekti, perfektin ja imperfektin ero, pluskvamperfekti, datiivin vaativia verbejä perfektissä, käskymuoto, indefiniittipronomineja, lisää epäsäännöllisiä verbejä

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

 • selviytyy hyvin italian kielellä helpoissa ja rutiininomaisissa vuorovaikutustilanteissa
 • osaa viestiä ymmärrettävästi italiaksi omasta elämästään ja ympäröivistä olosuhteista
 • ymmärtää pääkohdat normaalitempoisesta italiankielisestä puheesta, kun aihe on tuttu
 • ymmärtää hyvin selkeitä ja tuttuja aiheita käsitteleviä italiankielisiä tekstejä
 • käyttää tietoisesti monikielisiä resurssejaan kielitaitonsa kehittämiseen
 • ymmärtää, että kieli ja kulttuuri ovat monikerroksellisia ja niihin liittyy erilaisia arvoja, asenteita ja normeja

Lisätietoja

Jatkoa Italia 3 -opintojaksolle.

Esitietojen kuvaus

Opintojaksot XIT0005 - XIT0007 tai vastaavat tiedot.

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Bella vista 2 (Imperato-Kuusela-Meurman). Uusin painos. Painettu kirja tai digiversio.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä opintojaksoon liittyvien oppimistehtävien tekemistä hyväksyttävästi.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus