XIT0007 Italia 3 (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Opintojakso käsittelee omaan elämään liittyviä aiheita ja niissä tarvittavaa sanastoa sekä kielen perusrakenteita. Opintojaksolla opitaan lisää italialaisesta tapakulttuurista.

Keskeiset opintosisällöt:

 • arkirutiinit ja perhe-elämä
 • ruoka
 • lomanvietto, matkustaminen
 • ostosten tekeminen
 • Kielioppirakenteet: perfekti, refleksiiviverbit, pronominien käyttö, lisää ci ja ne-sanojen käytöstä, adjektiivien ja adverbien vertailu, datiivia vaativat verbit, relatiivipronominit che ja cui, konditionaali

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

 • osaa toimia tarkoituksenmukaisesti italian kielellä jokapäiväisissä viestintätilanteissa
 • ymmärtää pääkohdat rauhallisesta italiankielisestä puheesta, kun aihe on tuttu
 • osaa kertoa tärkeimpiä asioita itsestään ja elämästään italiaksi
 • ymmärtää pääkohdat helpohkoista italiankielisistä teksteistä, kun aihepiiri on tuttu
 • tunnistaa oman monikielisen repertuaarinsa hyötyjä ja osaa käyttää sitä italian kielen taitonsa kehittämisessä
 • tiedostaa, miten erilaiset maan perinteet ja tavat liittyvät olennaisesti kielenkäyttöön

Lisätietoja

Perustason kielitaidon täydentäminen (A 1). Jatkoa Italia 2 -opintojaksolle.

Esitietojen kuvaus

Opintojaksot XIT0005-XIT0006 tai vastaavat tiedot.

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Bella vista 1 ja Bella vista 2 (Imperato-Kuusela-Meurman). Uusin painos. Painettu kirja tai digiversio

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä opintojaksoon liittyvien oppimistehtävien tekemistä hyväksyttävästi.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus