XIT0006 Italia 2 (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Opintojakso käsittelee yksinkertaisia vuorovaikutustilanteita ja niissä tarvittavaa sanastoa sekä italian kielen perusrakenteita. Opintojaksolla opitaan lisää italialaisesta tapakulttuurista.

Keskeiset opintosisällöt:

 • itsestään ja perheestään kertominen
 • hotellissa ja ravintolassa asioiminen
 • kaupungilla liikkuminen, nähtävyydet, kulkuneuvot
 • harrastukset, lomailu, sää
 • ruoka-ostoksilla
 • Kielioppirakenteet: verbien preesenstaivutusta, si-passiivi, prepositiot, määrän ilmauksia, painolliset ja painottomat pronominit, adjektiiveja, adverbeja, omistussanat, ajanilmauksia, sanat ci ja ne, perfekti


Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

 • osaa toimia tavallisissa arkipäivän vuorovaikutustilanteissa italian kielellä perusfraaseja ja -sanastoa käyttäen
 • ymmärtää hidasta ja selkeää italiankielistä puhetta, jonka aihepiiri on tuttu
 • osaa kertoa yksinkertaisesti itsestään ja arkipäivän asioista italiaksi
 • osaa luoda yleiskäsityksen helpohkosta italiankielisestä tekstistä, jonka aihepiiri on tuttu
 • tiedostaa, että on mahdollista käyttää muita osaamiaan kieliä italian kielen oppimisen tukena
 • on tutustunut italialaiseen tapakulttuuriin ja tiedostaa, miten erilaiset maan perinteet ja tavat liittyvät olennaisesti kielenkäyttöön

Esitietojen kuvaus

Opintojakso XIT0005 tai vastaavat tiedot.

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Bella vista 1 (Imperato-Kuusela-Meurman-Feroldi). Uusin painos. Painettu kirja tai digiversio.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä opintojaksoon liittyvien oppimistehtävien tekemistä hyväksyttävästi.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus