XIT0005 Italia 1 (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Opintojakso perehdyttää italian kielen alkeisiin ja antaa perustietoja italialaisesta tapakulttuurista. Teemoina ovat arkipäiväiset vuorovaikutustilanteet ja itsestään kertominen.

Keskeiset opintosisällöt:

  • tervehtiminen ja esittäytyminen
  • itsestään kertominen: ikä, ammatti, opiskelu, kansallisuus
  • kahvilassa asioiminen
  • asiointitilanteet apteekissa, tupakkakaupassa, ravintolassa
  • Kielioppirakenteet: substantiivin suvut, persoonapronominit, verbien preesenstaivutus, kysymyslauseet, adjektiiveja, prepositioita, ajanilmauksia, lukusanat

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • selviytyy yksinkertaisissa arkipäivän vuorovaikutustilanteissa italian kielellä perusfraaseja käyttäen
  • ymmärtää oleellisimmat asiat yksinkertaisista italiankielisistä kirjoitetuista teksteistä ja hitaasta italiankielisestä puheesta, kun aihepiiri on tuttu
  • osaa kertoa tärkeimpiä perusasioita itsestään italiaksi
  • tunnistaa italialaisia tapoja ja perinteitä ja niiden merkityksen osana kielenkäyttöä
  • on saanut käsityksen italian kielen perusrakenteesta ja osaa hahmottaa italian kielen yhteneväisyyksiä ja eroja muihin kieliin

Lisätietoja

Perustason kielitaito (A1 Eurooppalainen viitekehys).

Oppimateriaalit

Bella vista 1 (Imperato - Kuusela - Meurman - Feroldi). Uusin painos. Painettu kirja tai digiversio.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä opintojaksoon liittyvien oppimistehtävien tekemistä hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus