XESX1002 Espanjankielinen vuorovaikutus (2–3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
espanja
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Opintojakso antaa opiskelijalle mahdollisuuden kehittää suullisia vuorovaikutustaitoja erilaisissa espanjankielisissä viestintätilanteissa. Opintojakson aikana käsitellään ajankohtaisia teemoja kuten yhteiskunta, politiikka, talous, kulttuuri ja erikoistumisalueet.

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • pystyy viestimään sujuvasti espanjaksi.
  • tietää erilaisia viesintästrategioita ja pystyy hyödyntämään niitä espanjankielisissä vuorovaikutustilanteissa.
  • osaa argumentoida espanjaksi eri aiheista ja ideoista.
  • tuntee espanjankielisten maiden kohteliaisuuskäytänteitä ja osaa soveltaa niitä vuorovaikutustilanteissa.
  • pystyy hyödyntämään espanjan sanavarastoaan kattavasti vuorovaikutustilanteissa.
  • osoittaa ymmärrystä siitä, miten espanja toimii osana hänen monikielistä kielirepertuaariaan.

Esitietojen kuvaus

Espanja 4 tai vastaavat taidot. XESX1000 Espanjan valmennuskurssi suositeltu.

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Oppimateriaalit löytyvät opintojakson Moodle-tilasta.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2–3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
espanja

Opetus