XESX1001 Espanjan tekstitaidot (2–3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
espanja
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksosisältö

Opintojaksolla syvennytään erilaisiin espanjankielisiin teksteihin ja niihin liittyviin tekstitaitoihin. Opintojaksolla luetaan erityyppisiä tekstejä hyödyntäen lukustrategioita.

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • ymmärtää erityyppisiä tekstejä espanjaksi, sekä pystyy raportoimaan niiden muodosta ja sisällöstä
  • osaa lukea erityyppisiä espanjankielisiä tekstejä ja tunnistaa niiden keskeidet ja implisiittiset ajatukset
  • osaa käyttää tehokkaasti lukustrategioita espanjankielisten tekstien lukemisessa
  • pystyy hyödyntämään espanjan sanavarastoaan monipuolisesti

Esitietojen kuvaus

Espanja 4, valmennuskurssi tai muualla hankittu vastaava kielitaito (A2-taso).

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Kaikki opintomateriaalit löytyvät opintojakson Moodle-tilasta.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2–3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
espanja

Opetus