XAR0006 Arabia 2 (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus
Opintojaksolla täydennetään perustason kielitaitoa ja syvennetään kieliopin tuntemusta. Opintojakson tavoitteena on auttaa opiskelijaa selviytymään elämän arkitilanteissa arabian kielellä.

Keskeiset opintojaksosisällöt

  • Itsestä kertominen
  • Kuunteleminen, lukeminen sekä kirjoittaminen arabian kielellä
  • Ruokasanat ja ravintolassa asioiminen
  • Ajanmääreet
  • Arabikulttuuri
  • Kielioppi: kysymyslauseiden muodostus, prepositiot, monikko

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • ymmärtää hidasta ja selkeää arabiankielistä puhetta tutusta aiheesta
  • osaa toimia yksinkertaisissa arabiankielisissä vuorovaikutustilanteissa perusfraaseja ja -sanastoa käyttäen
  • ymmärtää keskeiset asiat arabiankielisistä lyhyistä ja selkeistä teksteistä
  • on tutustunut arabiankielisten maiden tapoihin ja kulttuureihin

Esitietojen kuvaus

Arabia 1 tai vastaavat tiedot.

Suositellut esitiedot

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Jatkuva arviointi (tuntityöskentely, kotitehtävät) ja lopputentti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
arabia, suomi

Opetus