XAR0005 Arabia 1 (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksosisältö

Opintojakson aikana tutustut arabian kielen aakkosiin ja harjoittelet niiden lukemista ja kirjoittamista. Opintojakso antaa myös perustietoa arabikulttuurista ja sen vaikutuksista kielenkäyttöön laajalla arabimaailman alueella.

Keskeiset opintojaksosisällöt

 • Arabian kielen aakkoset
 • Ääntäminen
 • Tervehdykset
 • Itsensä esitteleminen
 • Numerot
 • Ajan määreet
 • Arabikulttuuri
 • Kielioppi: arabian lauserakenne ja -tyypit, verbien taipuminen, persoona- ja omistuspronominit

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

 • osaa kertoa suullisesti ja kirjallisesti itsestään yksinkertaisilla lauseilla arabiaksi
 • tunnistaa arabian kielen aakkosia ja pystyy lukemaan ja kirjoittamaan niitä
 • ymmärtää keskeiset asiat arabiankielisistä lyhyistä ja selkeistä teksteistä, jotka käsittelevät opiskelijalle tuttuja aiheita
 • tunnistaa arabiankielisten maiden tapoja ja kulttuureja

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Jatkuva arviointi (tuntityöskentely, kotitehtävät) ja lopputentti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
arabia, suomi

Opetus