ELIAIN Erityisliikunnan aineopinnot (35 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Kyllä

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Erityisliikunnan oppiaineessa käsitellään soveltavan liikunnan kysymyksiä painottaen liikuntakasvatuksen ja koulutuksen näkökulmia. Soveltavassa liikunnassa osallisuuden edistäminen on keskiössä. Soveltava liikunta huomioi osallistujan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn, kuten toimintarajoitteet, pitkäaikaissairaudet tai tarpeen oppimisen tukeen. Opettajiksi valmistuville erityisliikunnan oppiaine lisää valmiuksia heterogeenisten ryhmien opetukseen. Erityisliikunnan perus- ja aineopinnot (60 op) yhdessä muun opettajakelpoisuuden kanssa antavat liikunnan aineenopettajakelpoisuuden erityiskouluun. Aineopinnot toteutetaan yksilöllisen opinto-ohjelman mukaisesti.


Erityisliikunnan aineopintojen (35 op) osaamistavoitteet

Oman alan osaaminen ja akateeminen asiantuntijuus: Erityisliikunnan aineopinnot suoritettuaan opiskelija on syventänyt tietojaan toimintakyvystä ja oppimisen haasteista ja niiden yhteyksistä liikuntaan. Opiskelija osaa opettaa liikuntaa huomioiden oppilaiden toimintakyvyn ja oppimisvalmiuksien moninaisuuden. Aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa hankkia tieteellistä tietoa, arvioida tiedon laatua kriittisesti ja kirjoittaa tieteellistä asiatekstiä sekä osallistua akateemiseen keskusteluun.

Työelämätaidot ja kansainvälisyysosaaminen: Aineopinnot suoritettuaan opiskelija on saanut kokemusta soveltavan liikunnan asiantuntijakentällä toimimisesta ja osaa toimia asiantuntijatehtävissä soveltavan liikunnan alalla. Opiskelija on kehittynyt uutta luovassa ja rakentavan kriittisessä ajattelussa, ongelmanratkaisutaidoissa, sekä työelämässä tarvittavissa vuorovaikuttamisen ja viestinnän taidoissa monenlaisissa työyhteisöissä.

Vastuullinen asiantuntijuus: Erityisliikunnan aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa tehdä eettisesti kestäviä ratkaisuita opetuksessa, tutkimuksessa ja muissa työelämän tilanteissa.

Monitieteinen ja laaja-alainen osaaminen: Erityisliikunnan aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa hyödyntää monitieteistä ja moniammatillista osaamistaan.

Esitietojen kuvaus

Erityisliikunnan perusopinnot

Rakenne

Valitse 35 op / 30 op