ELIA014 Konsultaatio soveltavassa liikunnassa (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Sisältö

Muuttuva asiantuntijuus soveltavassa liikunnassa ja vammaisurheilussa.
Soveltavan liikunnan tukipalvelut.
Konsultaation käsite, teoreettisia lähestymistapoja ja konsultaatiomenetelmiä.
Soveltavan liikunnan täydennyskoulutus.
Konsultaatioharjoittelu.

Suoritustavat

Seminaari 10 tuntia
Konsultaatioharjoittelu 40 tuntia
Itsenäinen työskentely
Aktiivinen osallistuminen seminaariin. Kirjallisuuden tenttiminen. Konsultaatioharjoittelun raportointi.

Arviointiperusteet

Kirjallisuus 50 %, harjoitteluraportti 50 %

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa toimia soveltavan liikunnan asiantuntijatyössä

Esitietojen kuvaus

Erityisliikunnan perusopinnot

Kirjallisuus

  • Dettmer, P., Knackendoffel, A. & Thurston, L. P. 2013. Consultation, Collaboration and Teamwork for Students with Special Needs. 7. painos. Boston, MA: Allyn & Bacon. (414 s)
  • Kampwirth, T. & Powers, K. M. 2015. Collaborative Consultation in the Schools. Effective Practices for Students with Learning and Behavior Problems. 5. painos. Pearson
  • Sopimuksen mukaan osa seuraavista teoksista tai muu tentaattorin kanssa sovittava kirjallisuus (n. 200 s).

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta