Fysiikan tohtoriohjelma

Tutkintonimike:
Filosofian tohtori
Tutkinto-ohjelman tyyppi:
Tohtoriohjelma
Laajuus:
40+ op
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Fysiikan laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Filosofian tohtorin tutkinnon vaatimukset ovat väitöskirjan lisäksi 40 op seuraavista:
 1. Kurssit ja tentit (vähintään 17 op)
 2. Ohjattu opettaminen yliopistossa (enintään 10 op)
 3. Tutkimukseen liittyvä käytännön työ ja projektinhallinta (enintään 10 op)
 4. Tieteelliset konferenssit ja kesäkoulut yms. (enintään 10 op)
 5. Tutkimusetiikka ja avoin tiede (2 op) sekä viestintäosaaminen (2 op)


Osaamistavoitteet

Valmistuneella tohtorilla on tieteenalansa vahva tuntemus, osoitettu kyky itsenäisesti etsiä, kriittisesti arvioida, tuottaa, esittää ja soveltaa tietoa, monipuoliset ongelmanratkaisutaidot ja kyky edelleen kehittää menetelmiä. Hänellä on kokemusta ryhmissä ja projekteissa työskentelemisestä, opetuskokemusta sekä käytännön valmiudet toimia laaja-alaisissa asiantuntijatehtävissä tutkimuslaitoksissa, teollisuudessa ja muualla yhteiskunnassa.

Tieteenalakohtainen osaaminen

 • oman tieteenalan syvällinen ymmärrys
 • oman tutkimusaiheen ja sen merkityksen ymmärrys
 • omaan alaan liittyvien tieteenalojen tuntemus

Oman alan tutkimusosaaminen

 • teoreettisten ja kokeellisten menetelmien hallinta
 • tutkimustulosten julkaiseminen ja julkistaminen
 • projektinhallinta ja yhteistyökyky
 • tutkimusetiikka ja avoin tiede

Viestintäosaaminen

 • tieteellinen kirjallinen ja suullinen viestintä
 • vahva oman tieteenalan edellyttämä kielitaito

Opetusosaaminen

 • ohjattu opettaminen ja opetuksen kehittäminen
 • osallistuminen nuorempien tutkijoiden ohjaamiseen

Rakenne

Valitse kaikki (21+ op)